CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA

Información Libreborme: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA

Información Open Corporate: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA


Nº contratos licitados: 25 Nº contratos ganados: 13 Total Sin I.V.A.:
13.784.676,72€
Total con I.V.A.: 16.679.458,84€

Descargar: Datos Abiertos

Contratos licitados: