Organización Municipal

Administración Municipal >> Liberados Sindicales y representación sindical

Nº LIBERADOS SINDICALES POR SECCIÓN Y COSTE TOTAL

SECCIONNº LIBERADOSCOSTE
C.C.O.O9
U.G.T. 4
OSTA 5
C.S.L. 10
C.G.T. 6
CSIF 7
STAZ 1
Total: 421.815.703,48 euros
Sustitución: 329.312,29 euros

% REPRESENTACION POR SECCIÓN SINDICAL

SECCION% REPRESENTACIÓN
C.C.O.O21,05%
U.G.T.10,53%
OSTA10,53%
C.S.L. 18,42%
C.G.T. 18,42%
CSIF 13,16%
STAZ 7,89%